NASZE  UCZELNIE

                                                                   most edukacyjny  -  ponad granicami


Z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że stworzyliśmy swego rodzaju most edukacyjny,
który połączył małe i nieznane szerzej Lubsko z odległymi i potężnymi ośrodkami akademickimi,
jakim są Warszawa - Wrocław - Rzym. Filozofia, która nam przyświecała w dążeniu do tych
rozwiązań, to ułatwienie dostępu do wiedzy, skumulowanej w tych ośrodkach. Nie bez znaczenia
pozostaje tu fakt, że w sposób istotny obniżamy koszty edukacji angażując w tym procesie
najnowsze rozwiązania technologiczne. Uznaliśmy, że współpraca z ugruntowanymi uczelniami,
dysponującymi dużym potencjałem sprawczym oraz wybitną kadrą naukową, znaną nie tylko
w naszym kraju, stanowi solidne podstawy dobrej wiedzy i poszerzenia horyzontów myślowych
studenta oraz właściwej przez niego oceny otaczającego nas globalnego świata.


                                                        razem z Tobą  -  przełamujemy stereotypy

Nie daj się zaszufladkować, przełam przyzwyczajenia i stereotypy, podejmij studia w nowej
formule tak jak tysiące innych Twoich koleżanek i kolegów a na pewno nie stracisz.
Odwaga cywilna wykazana dziś - zaowocuje "jutro". Jesteśmy z Tobą.


                                                                innowacyjne rozwiązania  -  coś o nas

Centrum Edukacji "Innowacja" działa na rynku edukacyjnym od 2002 r. - wpisane do rejestru
instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Od początku swojej
działalności, poza tradycyjnymi formami edukacji, stawialiśmy na innowacyjne formy przekazu
wiedzy. Jako pierwsi w województwie lubuskim i nieliczni w Polsce podjęliśmy współpracę
z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie (WSSE) w zakresie realizacji
edukacji na poziomie wyższym przy wykorzystaniu najnowszych technik przekazu wykładu
akademickiego (system interaktywny). Oznacza to, że znajdujący się w sali wykładowej w Lubsku
student WSSE uczestniczył w wykładzie akademickim, prowadzonym na żywo w Warszawie,
bez konieczności wyjazdu do siedziby stołecznej uczelni. Uzupełnieniem wykładów akademickich
było bogate wydawnictwo podręczników, skryptów oraz uczelnianych czasopism naukowych,
dostarczanych na potrzeby naszych studentów.

Owocna współpraca z założycielem WSSE oraz Fundacji Innowacja w Warszawie
prof. dr hab. Wojciechem Pomykało pozwoliła na podjęcie od 2012r. dalszej współpracy w zakresie
rekrutacji na studia I-stopnia oraz podyplomowe w ramach Międzynarodowego Uniwersytetu
Telematycznego UNINETTUNO w Rzymie (UTIU).
Programy kształcenia realizowane są
z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość, stworzeniem cyber-przestrzeni dydaktycznej (wykład interaktywny,
e-book, platforma internetowa, wideokonferencja, tutoring on-line, forum, chat, cyfrowe
wideo-wykłady, wirtualne laboratorium - “learning by doing”). To pierwszy portal na świecie,
na którym możliwe jest nauczanie i uczenie się w pięciu językach – francuskim, angielskim,
włoskim hiszpańskim i arabskim. Obecnie uruchamiana jest wersja strony w języku polskim.
 
Od 2006 r. podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki w Warszawie(WSSMiA)
oraz Wyższą Szkoła Komunikowania,
Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (WSKPiSM)
w zakresie realizacji
studiów pierwszego jak i drugiego stopnia, oraz studiów podyplomowych z wykorzystaniem
w procesie edukacji na rzecz studenta najnowszych technologii (e-learning, e-book, cyfrowe
wideo-wykłady).

Od 2007 r. nawiązaliśmy współpracę z Collegium Varsoviense (CV) (Szkołą Wyższą Warszawską)
w zakresie realizacji studiów zawodowych pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie),
wykorzystującą również w procesie edukacji najnowsze rozwiązania technologiczne
(e-learning, e-book, platforma internetowa). Współpraca z CV pozwoliła na rozszerzenie od 2010r.
oferty edukacyjnej o kierunki studiów  pierwszego i drugiego stopnia oferowane przez
Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną (WWSE) oraz Wyższą Szkołę
Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie (WST-E)
- działające w ramach konsorcjum
uczelni: FUTURUS.

W 2006 r. dokonaliśmy stosowne ustalenia z kadrą naukową Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu
w zakresie realizacji studiów podyplomowych w formach tradycyjnych
(face to face), tj. wykładów akademickich prowadzonych w Lubsku przez kadrę AE Wrocław.