PROJEKTY UE

                   masz pomysł  - pomożemy Ci w przygotowaniu wniosku

Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej? Masz pomysł, ale nie wiesz jak i za co go zrealizować?
Chciałbyś sięgnąć po fundusze z UE? A może gubisz się wśród wielu różnych Programów i szukasz
tego jednego, z którego mógłbyś otrzymać pomoc unijną? Pomożemy Ci wybrać i przygotować
odpowiedni wniosek. 
Fundusze unijne mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach,
dając tym samym ogromne możliwości szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów.

Jak dostać dotację?
     I. Pomysł
     Dobry pomysł i właściwe jego uzasadnienie jest niezbędne, aby ruszyć z miejsca.
      Musisz wiedzieć dokładnie co i gdzie chcesz zrobić, a następnie określić skutki jakie
      Twoja inwestycja może przynieść.
     II. Znajdź Program, z którego otrzymasz dotację
     Do ubiegania się o dotacje unijne jest określenie Programu, a w nim Działania,
     które najbardziej będą odpowiadały Twoimpotrzebom, a Ty znajdziesz się wśród grupy
     beneficjentów, którzy będą mogli wziąć udział w konkursie.
     III. Zapoznaj się z dokumentacją Programu i śledź terminy naboru wniosków
     Po wyborze Działania znajdź instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie 
     interesującego Cię konkursu i zorientuj się,  jakie są terminy naboru wniosków.
     Zapoznaj się również z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona
     podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej.
     IV. Przygotuj niezbędne dokumenty
     Teraz możesz przystąpić do przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz gromadzenia
     wszystkich wymaganych dokumentów.
     V. Złóż wniosek aplikacyjny
     Kolejnym krokiem do otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie.
     Dokumentację aplikacyjną, która powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty,
     musisz złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przyjmowaniem wniosków.
     VI. Czekaj na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku
     Po spełnieniu kryteriów formalnych Twój projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej.
     Ocena wniosku może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego musisz uzbroić się w cierpliwość.
     Jeśli Twój wniosek znajdzie się w puli projektów, które otrzymały
     najwyższą ilość punktów, podpiszesz umowę o dofinansowanie.

      
      
    
      PROJEKTY  KTÓRE  REALIZUJEMY -  Z  KTÓRYCH
                         MOŻESZ  SKORZYSTAĆ
KURSY - SZKOLENIA


                           współfinansowane z środków UE oraz budżetu państwa

     W latach 2004 - 2013 przeprowadziliśmy 92 kursy - szkolenia w których wzięło udział
     blisko 900 beneficjentów.
     Niniejsze kursy współfinansowano z środków UE w ramach EFS oraz środków budżetu państwa.
     Poniżej tematy niektórych
     kursów realizowanych w ramach w/w środków:
     - Specjalista ds. kadr i płac,
     - Pracownik biurowy w administracji publicznej,
     - Obsługa sekretariatu z modułem j. niemieckiego,
     - Pracownik biurowy w małej firmie,
     - Samodzielny pracownik w małej firmie,
     - Prawo zamówień publicznych,
     - Florystyka z elementami dekoracji sal,
     - ABC przedsiębiorczości - jak prowadzić własną firmę,
     - Zastosowanie informatyki użytkowej,
     - Podstawy obsługi komputera,
     - Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
     - Opieka w domu nad osobami przewlekle chorymi,
     - Doradca klienta,
     - Kasjer, sprzedawca,
     - Pomoc kucharza,
     - Glazurnik - "poligon budowlany",
     - Robotni budowlany - "poligon budowlany",
     - Nauka kroju i szycia,
     - Szwaczka,
     - Warsztaty "złota rączka"
     - Drwal - operator pilarki,
     - i inne.
    
    

"INDYWIDUALIZACJA  NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA  UCZNIÓW
KLAS  I-III  W  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  W  GMINIE  LUBSKO"


                                                                       wnioskodawca - Gmina Lubsko

     Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego
     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie: 9.1. poddziałanie: 9.1.2 
     Przedmiot : realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego
     w szkołach podstawowych 
na terenie Gminy Lubskow ramach w/w projektu.
     Termin realizacji od listopada 2013r. do czerwca 2014r.
    

    
"INDYWIDUALIZACJA  NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA  UCZNIÓW
KLAS  I-III  W  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  W  GMINIE  JASIEŃ"


                                                                      wnioskodawca - Gmina Jasień

     Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego
     Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie: 9.1. poddziałanie: 9.1.2  Przedmiot : realizacja zajęć dodatkowych wspierających
     indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Jasień w ramach w/w projektu. Termin
     realizacji od maja 2012r. do czerwca 2013r. oraz 
od stycznia 2014r. do czerwca 2014r. (kontynuacja).
BON  NA  INNOWACJE
o wartości 15.000 zł bezzwrotna dotacja dla małych firm

                                                    bon na innowacje  -  bezzwrotna dotacja
 
     PROGRAM PARP  -  DLA MAŁYCH FIRM
     Jeśli chcą Państwo szybciej, efektywniej i taniej działać na rynku polskim poprzez wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań
     CRM, Bez Ponoszenia Kosztów Własnych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Celem programu Bon na innowacje
   
 jest zainicjowanie współpracy przedsiębiorstw ze strefą naukową. Dzięki temu, Państwa przedsiębiorstwo może wykorzystać
     wiedzę polskich naukowców z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie w celu usprawnienia
     swojej działalności.
     OSTATECZNY CZAS SKŁADNIA WNIOSKÓW – DO 1 CZERWCA ! (Decyduje kolejność złożenia wniosków)
     Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją oraz bezpośredni
     kontakt z nami pod nr tel. 601589583 CEI Lubsko ul. Kopernika 19/16
     Zapraszamy do współpracy!  -  Program „BON NA INNOWACJE” – informacje szczegółowe
     Dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zetknęli się z zagadnieniami wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie
     CRM, poszukują nowych możliwości sprzedaży, dysponują handlowcami, całym działem sprzedaży, logistyką sprzedaży, analizą
     danych związaną z wszelkimi zagadnieniami sprzedaży w firmie na poziomie lokalnym, międzymiastowym lub międzynarodowym.
     Wszystkie te działania wymagają odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które mogą Państwo pozyskać nieodpłatnie w ramach programu
     „Bon na innowacje”. 
CRM stanowi swoistą filozofię wspierania sprzedaży, poprzez przemodelowanie strategii obsługi klientów.
     Z jednej strony jest to pewna organizacja działań, realizowana przez odpowiednie stanowiska i jednostki organizacyjne
     przedsiębiorstwa plus środki techniczne i oprogramowanie. Z drugiej strony jest to pewien sposób budowania strategii
     marketingowych w oparciu o badania zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek.
W ramach tego projektu dostają
     Państwa możliwość nieodpłatnego przygotowania się do nowych zadań, na których realizację w przyszłości konieczne będą
     dodatkowe inwestycje. To jest okazja, aby w dobie  dzisiejszego kryzysu zaoszczędzić co najmniej 15.000 zł.
Aby uzyskać 
     dofinansowanie należy złożyć wniosek w PARP.
     Termin składania wniosków upływa 1-go czerwca 2012r – zatem czasu jest niewiele. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział
     w programie „Bon na innowacje” mogą liczyć na nieodpłatną pomoc ze strony naszych specjalistów w prawidłowym przygotowaniu
     wniosków do PARP i załatwieniu wszystkich spraw formalnych. Do zadań przedsiębiorcy należy przygotowanie dokumentów
     rejestrowych oraz podpisanie gotowego wniosku i przesłanie go do nas. Tym niewielkim 
nakładem pracy macie Państwo możliwość
     pozyskania bezzwrotnych funduszy w wysokości 15.000 zł na rozwój nowych technologii w firmie.
Jeżeli zainteresowała Państwa
     możliwość pozyskania „Bonu na innowacje” o wartości 15.000 zł prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą. Jeżeli odpowiedzi są
     zgodne z odpowiedziami zaznaczonymi  w ankiecie, oznacza to, że macie Państwo wysokie szanse na otrzymanie 15.000 zł
     w projekcie „Bon na innowacje”.
Aby zwiększyć Państwa możliwość uzyskania wsparcia przy pozyskiwaniu środków w ramach
     programu „Bon na innowacje” prosimy o kontakt.


     Kontakt:
     Koordynator projektu z ramienia WSSMiA i OMSOFT
     Sławomir Jasiński
     Tel/Fax: kom. 601589583
     e-mail:innowacja(at)studiujwlubsku.pl