POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Centrum Edukacji Innowacja, ul. Kopernika 19 / 16  ("Baszta"), I-piętro, 68-300 Lubsko woj. lubuskie, telefon: 601 589 583, e-mail: sekretariat(at)studiujwlubsku.pl

2.    W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami w następujący sposób:

·          osobiście w siedzibie spółki w dni robocze od godziny 9:00 do 15:00,

·          listownie na wyżej podany adres,

·          e-mailowo przed zatrudnieniem: sekretariat(at)studiujwlubsku.pl

·          telefonicznie: 601 589 583.

3.    Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w związku z procesem rekrutacji oraz okresem studiowania.

4.    Podstawą przetwarzania danych jest: Pani/Pana dobrowolna zgoda, wyrażona w formie pisemnej w trakcie procesu rekrutacji,

5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przy czym przetwarzanie Pani/Pana danych po zatrudnieniu będzie wynikać z obowiązków jakie ma Pracodawca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Po zakończeniu studiowania Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa w zakresie przechowywania „Akt osobowych",  a każda ich zmiana wymaga zachowania formy pisemnej.

7.    Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów informatycznych, w których są przechowywane Pani/Pana dane realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.

8.    W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. Pracodawcą Użytkownikom, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

9.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.

10.  W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.