Back to Top
 
 
 
plenderuuk

AKTUALNOŚCI                            REKRUTACJA   2021-2022
Opublikowano:01-07-2021

                                                                               nabór na studia  -  rozpoczęty

Dokumenty przyjmujemy do 30-09-2021r. / przedłużenie rekrutacji do 31.10.2021
Rok akademicki rozpoczyna się od października 2021r. (nabór letni-jesienny) oraz od lutego 2022r. (nabór zimowy)
Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie:  Lubsko ul. Kopernika 19 pok. 16 ("BASZTA" I-p.)
lub w zakładce REKRUTACJA. W razie pytań dzwoń: 0/601 589 583, 
 
Zostań jednym z tysięcy naszych studentów. Myślisz, że ograniczają Cię - odległość, czas
i finanse - dzięki nam pokonasz te przeciwności, e-learning ułatwi Ci pokonanie tych przeciwności 
Uzyskasz:

       - dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
       - bon edukacyjny o wartości 250zł
       - zwrot kosztów czesnego nawet w wysokości 3300zł w roku (100%), więcej w zakładce
                                                                                              REKRUTACJA -> Promocje
       - miłą atmosferę
       - wielu przyjaciół
       - dogodną formę edukacji
                                                                                Zapraszamy !

__________________________________________________________________________________________________
 

AKTUALNOŚCI
 

                    NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY luty 2018
                                   trwa nabór uzupełniający na studia

Opublikowano:01-12-2017
 

                                                                               nabór na studia  -  trwa

Dokumenty przyjmujemy w siedzibie CEI Lubsko. Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie:  

Lubsko ul. Kopernika 19 pok. 16 ("BASZTA" - I-p.) lub w zakładce REKRUTACJA / Niezbędne dokumenty.
W razie pytań dzwoń: 0/601 589 583
Zostań jednym z tysięcy naszych studentów. Myślisz, że ograniczają Cię - odległość,
czas i finanse - dzięki nam pokonasz te przeciwności.
Uzyskasz:
     
- dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
      
- bon edukacyjny o wartości 250zł
     
- zwrot kosztów czesnego nawet w wysokości 3300zł w roku (100%)
      
- miłą atmosferę
     
- wielu przyjaciół
     
- dogodną formę edukacji
                                                                               Zapraszamy !___________________________________________________________________________
 

AKTUALNOŚCI

                            AKADEMICKA  GALA  WSPÓŁPRACY

Opublikowano:05-12-2017                            Kraków  01 - 02 / 12 / 2017

                                                                      

W dniach 1-2 /12 / 2017 odbyła się Akademicka Gala Współpracy w której to wzięliśmy udział. Otrzymany Certyfikat
przez Centrum Edukacji Innowacja w Lubsku potwierdza spełnienie standardów współpracy wymagane przez wyższe uczelnie warszawskie
w zakresie kształcenia akademickiego.
 
 
Foto1:         Foto2:          Foto3:         Foto4:    
 
 

 

________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

                            REKRUTACJA   2016-2017

Opublikowano:12-04-2016

                                                                               nabór na studia  -  rozpoczęty

Dokumenty przyjmujemy do 10-10-2016r.
Rok akademicki rozpoczyna się od października 2016r. oraz od lutego 2017r. (nabór zimowy)
Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie:  Lubsko ul. Kopernika 19 pok. 16 ("BASZTA" I-p.)
lub w zakładce REKRUTACJA. W razie pytań dzwoń: 0/601 589 583, 
 
Zostań jednym z tysięcy naszych studentów. Myślisz, że ograniczają Cię - odległość, czas
i finanse - dzięki nam pokonasz te przeciwności.
Uzyskasz:

       - dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
       - bon edukacyjny o wartości 250zł
       - zwrot kosztów czesnego nawet w wysokości 3300zł w roku (100%), więcej w zakładce
                                                                                              REKRUTACJA -> Promocje
       - miłą atmosferę
       - wielu przyjaciół
       - dogodną formę edukacji
                                                                                Zapraszamy ! 

________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

          FILIA  INSTYTUTU  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

                                               W  LUBSKU
Opublikowano:23-05-2014

                                                                               nowe kompetencje Ośrodka w Lubsku

Na mocy umowy z dnia 16.05.2014 podpisanej przez Centrum Edukacji Innowacja w Lubsku 
z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z dniem
16.05.2014r. powołano do życia Filię Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły
Komunikowania 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych z siedzibą w Lubsku ul. Kopernika 19/16.
Oznacza to większe niż dotąd kompetencje tutejszego Ośrodka w zakresie organizacji ztudiów podyplomowych.
Zajęcia w formie tradycyjnej (wykład akademicki) wspomagane technikami kształcenia na odległość
będą również prowadzone w tutejszej Filii w oparciu o kadrę ze stolicy jak również kadrę regionu
lubuskiego i dolnośląskiego.

 
Uzyskasz:
       - dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
       - miłą atmosferę
       - wielu przyjaciół
       - dogodną formę edukacji
To wszystko w przystępnej cenie ! (pobierz: Tabelę kierunków - opłat)
                                                                                Zapraszamy !
AKTUALNOŚCI
                   
                     DYPLOM  UCZELNI  WARSZAWSKIEJ
                                     „bez wychodzenia z domu”
Opublikowano:10-04-2017

                                                                                         to się liczy  -  nie  zwlekaj

 
 
Niepowtarzalna szansa uzyskania dyplomu bez ponoszenia zbędnych kosztów. Tę formę edukacji
doceniły już tysiące naszych studentów. Zostań jednym z nich, daj sobie szansę. Myślisz, że
ograniczają Cię - odległość, czas i finanse - dzięki nam pokonasz te przeciwności.
Uzyskasz:
- dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
- zwrot kosztów czesnego nawet w wysokości 3300zł w roku (100%)

- bon edukacyjny o wartości 250zł
- miłą atmosferę
- wielu przyjaciół
- dogodną i innowacyjną formę edukacji


___________________________________________________________________________________________
 

AKTUALNOŚCI

                      ...O  SEKSIE  I  SEKSUOLOGII
        Encyklopedia chińskiej wiedzy o seksie i seksuologii
Opublikowano:20-11-2012

                                                              co sądzi Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz

Fundacja INNOWACJA w Warszawie wydała pierwszą w Polsce Encyklopedię chińskiej wiedzy o seksie
i seksuologii
. Jeden z pierwszych egzemplarzy Encyklopedii z rąk wydawcy i Prezesa Fundacji Innowacja
Prof. dr hab. Wojciecha Pomykało trafił do Lubska na ręce Sławomira Jasińskiego dyr. Centrum Edukacji Innowacja w Lubsku.
Encyklopedię można nabyć w księgarni wysyłkowej Fundacji Innowacja: http://www.ksiegarniaedukacyjna.pl/index/p.shop-flypage/pi.269/ci.100/wsse-sklep.pl

Foto:1/     2/      3/  


____________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

                          Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Opublikowano:10-03-2011

                                              szkolenia  specjalistyczne  -  niepowtarzalna okazja


Zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik (wideo-konferencja Warszawa-Lubsko)
prowadzone przez najwybitniejszą polską przedstawicielkę nauki i uogólnionych doświadczeń
w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, oraz
umiejętności diagnozowania dzieci z tego zakresu, radzenia sobie z diagnozą i terapią w zakresie
leworęczności dzieci i wspomagania ich rozwoju. Zaplanowane zajęcia z tego zakresu prowadzić
będzie prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – dziecięcy psycholog kliniczny, profesor Instytutu
Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego, założycielka i wieloletni
przewodniczący a obecnie wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Dysleksji, członek wielu
zagranicznych instytucji specjalizujących się w wymienionej problematyce. Dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych rozwiązań, zajęcia prowadzone są w systemie wideo-konferencji
(kontakt interaktywny) tworząc tym samym swoistego rodzaju „most edukacyjny”
pomiędzy Warszawą a Lubskiem. Uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Centrum Wspomagania
Rozwoju Osobowości w Warszawie z osobistym podpisem  prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz.
 
Harmonogram zajęć:
 
1/ 04-05 kwietnia 2011r. Kurs: Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja,
dysgrafia, dysortografia)
– specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu a specyficzne potrzeby
edukacyjne, historia badań, terminologia, definicje, częstość występowania, etiologia i patomechanizm,
symptomy i ich dynamika, Dysleksja jako problemem całego życia, od ryzyka dysleksji do dysleksji
w wieku dorosłym - (Czas trwania: 16h. Cel wykładu:  Celem przedmiotu jest przekazanie
słuchaczom ogólnych wiadomości  na temat specyficznych zaburzeń uczenia się czytania
i pisania. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów oraz
psychologów, zajmujących się problematyką zaburzeń rozwoju i uczenia się, niezależnie
od  wieku - dysleksja rozwojowa jest „problemem całego życia”. Efekty kształcenia
umiejętności i kompetencje:  Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat specyficznych
trudności w uczeniu się, głównie czytania i pisania. Zdobędą wiedzę o objawach, przyczynach,
patomechanizmach dysleksji, dysortografii, dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy
specyficznych trudności w uczeniu się i ich dynamikę, będą je mogli rozpoznawać i planować
proces naprawczy).
 
2/ 18-19 kwietnia 2011 r. Kurs:Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu
i pisaniu
– specyfika diagnozowania dzieci, model diagnozy w przypadku dysleksji,
dysortografii i dysgrafii, opinia psychologiczna, dostosowanie wymagań do SPE dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 5-poziomowy system opieki, prawa
uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Polsce i w Europie
- (Czas trwania: 16h. Cel wykładu: Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom
wiadomości  na temat rozpoznawania  objawów ryzyka dysleksji oraz specyficznych
zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów. Wiedza ta jest niezbędna dla nauczycieli
przedszkoli, szkół, logopedów, psychologów pracujących w przedszkolach i szkołach oraz
psychologów klinicznych zatrudnionych w służbie zdrowia, zajmujących się zaburzeniami
rozwoju i uczenia się. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: Słuchacze wzbogacą
swoją wiedzę na temat specyfiki diagnozowania dziecka, możliwości rozpoznawania
symptomów zapowiadających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz symptomy
dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Znając charakterystyczne symptomy i ich dynamikę,
będą mogli organizować proces naprawczy: kierować na badania diagnostyczne do poradni
psychologiczno–pedagogicznej, organizować pomoc edukacyjno-terapeutyczną
w przedszkolu i szkole. Słuchacze będą mogli zapoznać się z procesem opracowania
wyników i tworzeniem opinii psychologicznej. Omówione będą przykłady opinii i sposób
jej rozumienia oraz wykorzystania jako podstawy do zaplanowania procesu terapii
pedagogicznej. Przedyskutowane zostaną podstawy prawne udzielania pomocy
uczniom z dysleksją).
 
3/  09-10 maja 2011 r.Kurs: Leworęczność u dzieci a podstawy neurofizjologiczne -
modele lateralizacji, społeczny kontekst, częstość występowania, diagnozowanie, pomoc dziecku
leworęcznemu, zasady i ćwiczenia, sławne osoby leworęczne, problemy życia w praworęcznej
cywilizacji i aktualne ułatwienia techniczne.   (Czas trwania: 16h. Cel wykładu: Celem
przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiadomości  teoretycznych i praktycznych na temat
leworęczności. Wiedza ta jest przydatna dla rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół,
logopedów oraz psychologów, zajmujących się problematyką zaburzeń rozwoju i uczenia się,
ponieważ znaczny odsetek społeczeństwa to osoby leworęczne, które żyjąc w praworęcznej
cywilizacji z racji leworęczności napotykają wiele trudności.  Efekty kształcenia – umiejętności
i kompetencje: Słuchacze wzbogacą swoją wiedzę na temat lateralizacji i leworęczności.
Zdobędą wiedzę o modelach lateralizacji, objawach, genezie oraz o problemach osób
leworęcznych. Znając metody diagnozowania  i trudności charakterystyczne dla uczniów
leworęcznych, będą mogli planować sposób postępowania i pomocy dzieciom leworęcznym,
zgodnie z ich specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi).
 
4/ 16-17 maja 2011 r. Kurs: Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem metod
komplementarnych
- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Metody Dobrego
Startu Marty Bogdanowicz. - (Czas trwania: 16h. Cel wykładu:  Celem przedmiotu jest
przekazanie słuchaczom ogólnej charakterystyki dwóch metod, które wzajemnie się uzupełniają.
Są one coraz powszechniej używane w Polsce w celu wspomagania rozwoju zarówno w normie,
jak i w patologii. Wykłady powinny dostarczyć wiadomości na temat podstaw teoretycznych
każdej z tych metod oraz informacji o możliwościach jej stosowania. Wiedza ta jest przydatna
dla rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół, logopedów, psychologów i pedagogów specjalnych,
zajmujących się zaburzeniami rozwoju i uczenia się.  Efekty kształcenia – umiejętności
i kompetencje: Słuchacze zapoznają się z Metodą Ruchu Rozwijającego i Metodą Dobrego Startu,
co pozwoli im podjąć próbę wprowadzenia tych metod do swojego warsztatu zawodowego
i w przyszłości wziąć udział w praktycznym szkoleniu, w celu rozwinięcia umiejętności
stosowania tych metod w pracy  i w życiu prywatnym).
 
Koszty:

opłata za dwudniowy kurs wynosi 300 zł od jednego uczestnika. Po uzyskaniu potwierdzenia
możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto CWRO Warszawa
w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia. Wpłaty winny być
dokonane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. 58 1440 1387 0000 0000 1255 3617 
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać faksem: 22 847-95-41 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
oraz na fax: 68/457 34 66,  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Miejsce realizacji zajęć:

CWRO Warszawa – Ośrodek Regionalny w Lubsku ul. Kopernika 19 („Baszta”), I-piętro, sala 21.
Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są
do pobrania na stronie internetowej www.studiujwlubsku.plwww.studiujwzielonejgorze.pl
oraz www.cwro.edu.pl.
  Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: 601589583,   
68 457-34-66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz 22 847-95-42 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenia prosimy kierować do Ośrodka Regionalnego w Lubsku na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub fax: 68 /457 34 66


Pobierz Formularz:

Formularz zgłoszeniowy FZSz-2.1 


____________________________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

                    
KONFERENCJA  28-02-2013
                         
Instrukcja obsługi pieniądza

Opublikowano:25-02-2013

 

                                                                              jak pozbyć się długów
                                              zbuduj własne bezpieczeństwo finansowe


W ramach podjętej współpracy przez Centrum Edukacji Innowacja w Lubsku z Panem
Krzysztofem
Szymańskim (byłym Marszałkiem województwa lubuskiego), zapraszamy na konferencję
pt. Instrukcja Obsługi Pieniądza

Udział w konferencji jest bezpłatny, należy jedynie potwierdzić swój udział celem rezerwacji miejsca.
Rezerwacja pod numerem tel. 513142043 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin konferencji: 28-02-2013r. godz. 18.00 w Żarach (hotel Hayduk).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tej ciekawej konferencji.
Warto zadbać o swoje pieniądze, odświeżyć kontakty oraz nawiązać nowe.

                                                                                                           Zapraszamy !

________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI


                          Sesja egzaminacyjna 29-30.06.2013
Opublikowano:03-07-2013

                                                                                                           foto

Poniżej kilka fotografii z letniej sesji egzaminacyjnej:

I/ WSSMiA licencjat - rok 1 i 2
 (pozostałe zdjęcia w zakładce: GALERIA):
       sem.2: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
 
II/ WSSMiA magisterskie - rok 1 i 2 (pozostałe zdjęcia w zakładce: GALERIA):
       sem.2: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
       sem.4: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/

III/ WSKPiSM licencjat - rok 2 i 3 (pozostałe zdjęcia w zakładce: GALERIA):
       sem.4: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/
       sem.6: 1/ 2/ 3/ 4/

IV/ WSKPiSM popdyplomowe (pozostałe zdjęcia w zakładce: GALERIA):
                    1/ 2/ 3/
 
 

 

________________________________________________________________________________________________

AKTUALNOŚCI

                       STUDIA  ZA  DARMO  !
              


Opublikowano:01-07-2017

 

 1/ dla pracujących,    2/ dla poszukujących pracy,    3/ dla bezrobotnych, 
 4/ dla pracodawców,        
       dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz  Funduszu Pracy.

       Więcej informaci uzyskasz w Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 

       Info na stronie KFS temat: "dofinansowanie studiów podyplomowych"

 

 5/ dla osób niepełnosprawnych  

       dofinansowane przez Fundusz Pracy lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
        (PFRON). Więcej informaci uzyskasz w Urzędzie Pracy w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 
        Info również w PCPR w Twoim mieście, tam złóż stosowny wniosek. 

        Info na stronie KFS temat:  / temat: "dla niepełnosprawnych", studia podyplmowe.

 

        Wysokość dofinansowania - do 300% przeciętnego wynagrodzenia (około 11200zł)


        Studia podyplomowe z dofinansowaniem w 3 krokach:

        1/ wybór odpowiedniego kierunku studiów
             - skorzystaj z naszej oferty / pobierz Tabelę Kierunków - Opłat

        2/ złóż do Powiatowego Urzędu Pracy w Twoim miejscu zamieszkania stosowny wniosek
             o dofinansowanie studiów. Nasi pracownicy pomogą Ci przygotować dokumentację
             aplikacyjną o dofinansowanie studiów.
        3/ Powiatowy Urząd Pracy przyznaje dofinansowanie do 100% 

 

AKTUALNOŚCI

                                   BON  NA  INNOWACJE
       
o wartości 15.000 zł bezzwrotna dotacja dla małych firm
Opublikowano:08-05-2012


                                                             bon na innowacje  -  bezzwrotna dotacja

 


PROGRAM PARP  -  DLA MAŁYCH FIRM
Jeśli chcą Państwo szybciej, efektywniej i taniej działać na rynku polskim poprzez wdrożenie
najnowocześniejszych rozwiązań CRM, bez ponoszenia kosztów własnych
zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Celem programu Bon na innowacje jest zainicjowanie współpracy przedsiębiorstw ze strefą naukową.
Dzięki temu, Państwa przedsiębiorstwo może wykorzystać wiedzę polskich naukowców z Wyższej
Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie w celu usprawnienia swojej działalności.
OSTATECZNY CZAS SKŁADNIA WNIOSKÓW – DO 1 CZERWCA !
(decyduje kolejność złożenia wniosków)
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o zapoznanie się z załączoną
dokumentacją oraz bezpośredni kontakt z nami pod nr tel. 601589583 CEI Lubsko ul. Kopernika 19/16

 
Zapraszamy do współpracy!

Program „BON NA INNOWACJE” – informacje szczegółowe
Dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zetknęli się z zagadnieniami wykorzystywania nowoczesnych
rozwiązań w zakresie CRM, poszukują nowych możliwości sprzedaży, dysponują handlowcami,
całym działem sprzedaży, logistyką sprzedaży, analizą danych związaną z wszelkimi zagadnieniami
sprzedaży w firmie na poziomie lokalnym, międzymiastowym lub międzynarodowym. Wszystkie
te działania wymagają odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które mogą Państwo pozyskać nieodpłatnie
w ramach programu „Bon na innowacje”. CRM stanowi swoistą filozofię wspierania sprzedaży,
poprzez przemodelowanie strategii obsługi klientów. Z jednej strony jest to pewna organizacja
działań, realizowana przez odpowiednie stanowiska i jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
plus środki techniczne i oprogramowanie. Z drugiej strony jest to pewien sposób budowania
strategii marketingowych w oparciu o badania zadowolenia, zaufania i lojalności klientów wobec marek.
W ramach tego projektu dostają Państwa możliwość nieodpłatnego przygotowania się do nowych
zadań, na których realizację w przyszłości konieczne będą dodatkowe inwestycje. To jest okazja,
aby w dobie dzisiejszego kryzysu zaoszczędzić co najmniej 15.000 zł.
Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w PARP. Termin składania wniosków upływa
1-go czerwca 2012r – zatem czasu jest niewiele. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział
w programie „Bon na innowacje” mogą liczyć na nieodpłatną pomoc ze strony naszych
specjalistów w prawidłowym przygotowaniu wniosków do PARP i załatwieniu wszystkich spraw
formalnych. Do zadań przedsiębiorcy należy przygotowanie dokumentów rejestrowych oraz
podpisanie gotowego wniosku i przesłanie go do nas. Tym niewielkim nakładem pracy macie
Państwo możliwość pozyskania bezzwrotnych funduszy w wysokości 15.000 zł na rozwój
nowych technologii w firmie.
Jeżeli zainteresowała Państwa możliwość pozyskania
„Bonu na innowacje” o wartości 15.000 zł prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą.
Jeżeli odpowiedzi są zgodne z odpowiedziami zaznaczonymi w ankiecie, oznacza to,
że macie Państwo wysokie szanse na otrzymanie 15.000 zł w projekcie „Bon na innowacje”.
Aby zwiększyć Państwa możliwość uzyskania wsparcia przy pozyskiwaniu środków w ramach
programu „Bon na innowacje” prosimy o kontakt.

 
Kontakt:
Koordynator projektu z ramienia WSSMiA i OMSOFT
Sławomir Jasiński
Tel/Fax: 601 589 583,   68 457 34 66
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


____________________________________________________________________________________________
 
AKTUALNOŚCI

                            REKRUTACJA   2012-2013

Opublikowano:12-04-2012

                                                                               nabór na studia  -  rozpoczęty

Dokumenty przyjmujemy do 10-10-2012r.
Rok akademicki rozpoczyna się od października 2012r. oraz od lutego 2013r. (nabór letni)
Komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie:  Lubsko ul. Kopernika 19 pok. 16 ("BASZTA" I-p.)
lub w zakładce REKRUTACJA. W razie pytań dzwoń: 0/601 589 583
lub 68/457-34-66, 68/455-26-46
 
Zostań jednym z tysięcy naszych studentów. Myślisz, że ograniczają Cię - odległość, czas
i finanse - dzięki nam pokonasz te przeciwności.
Uzyskasz:

       - dyplom uczelni warszawskiej - przydatną wiedzę
       - bon edukacyjny o wartości 250zł
       - zwrot kosztów czesnego nawet w wysokości 3300zł w roku (100%)
       - miłą atmosferę
       - wielu przyjaciół
       - dogodną formę edukacji
                                                                                Zapraszamy !____________________________________________________________________________________________