KURSY- SZKOLENIA

Inne


                                                                          więcej propozycji - sprawdź sam


Poza realizacją o dowolnej tematyce kursów - szkoleń organizujemy studia oraz kursy
podyplomowe. Organizacja studiów podyplomowych odbywa się w ramach współpracy
z uczelniami warszawskimi. Po ukończeniu studiów, student otrzymuje dyplom uczelni
warszawskiej. Więcej w zakładce: Kierunki / Studia podyplomowe

Jeżeli w naszej ofercie nie znalazłaś/eś kierunku studiów który chciałabyś / chciałbyś podjąć,
wyślij do nas e-mail ze swoją propozycją. Na podstawie przesłanych propozycji podejmiemy
stosowne działania zmierzające do poszerzenia naszej oferty.

Za swój udział (propozycję) zmierzający do uruchomienia nowego kierunku otrzymasz rabat
pt. "PROMOCJA  POMOC" w momencie podjęcia studiów na nowym kierunku.
Więcej w zakładce: REKRUTACJA / Promocje