KIERUNKI

Egzaminy językowe


WSSMiA  jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment
- największej instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company – organizującej
egzaminy języka angielskiego LTE – London Tests of English.

Egzaminy certyfikacyjne LTE sprawdzają autentyczną i komunikatywną znajomość języka angielskiego
obejmując wszystkie cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Są oparte
na codziennych sytuacjach a przygotowanie do nich można oprzeć na większości podręczników
do komunikatywnej nauki języka angielskiego. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik
otrzymują zaświadczenie od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym
Królestwie, Edexcel, Pearson Company.

Egzaminy LTE składają się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Kolejność przystąpienia
do poszczególnych części egzaminów jest dowolna. LTE mogą być zdawane na sześciu poziomach
według standardów Common European Framework of References for Languages (Ujednolicone
Standardy Europejskie dla Języków): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Egzaminy LTE dla dzieci mają
postać historyjek rodziny Brown i są przygotowane na czterech poziomach umiejętności
językowych: Firstwords, Springboard, Quickmarch, Breakthrough.

Część pisemna egzaminów LTE oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów w Zjednoczonym
Królestwie. Egzamin ustny oceniany jest przez przeszkolonych egzaminatorów krajowych
i przesyłany jest do Zjednoczonego Królestwa do zatwierdzenia przez przewodniczącego
komisji egzaminacyjnej.