II - Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

           SGK / ISP           

      A/ studia licencjackie:

        1/ Podanie na studia I stopnia (licencjackie):         POBIERZ
        2/ Umowa Pe : szkoła-Student:                            POBIERZ     

        3/ Ślubowanie:                                                   POBIERZ
        4/ Upoważnienie:                                                POBIERZ
        5/ Formularz Studenta:                                       POBIERZ 
        6/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):            POBIERZ 
 
     B/ studia magisterskie :
        1/ Podanie na studia II stopnia (magisterskie):     POBIERZ
        2/ Umowa: szkoła-Student:                                 POBIERZ
        3/ Ślubowanie:                                                   POBIERZ
        4/ Upoważnienie:                                                POBIERZ
        5/ Formularz Studenta:                                       POBIERZ 
        6/ Informacja-Instrukcja (dla kandydata):            POBIERZ